Logo

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť techMARK SK, IČO: 25869078, so sídlom Sochorova 3214/44, 616 00 Brno - Žabovřesky, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, spisová značka C 109876 (ďalej len „Spr. správca osobných údajov, týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov touto spoločnosťou, vrátane rozsahu práv subjektu údajov súvisiacich so spracovaním ich osobných údajov spoločnosťou BOTTLING PRINTING s.r.o.

BOTTLING PRINTING s.r.o. spracováva osobné údaje v súlade s platnou právnou úpravou, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“).

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že naša spoločnosť BPRINTING s.r.o., mení s účinnosťou od 23.03.2023 názov i logo na techMARK SK s.r.o.
logo-bot