Logo

Dnes/
19/05/2024

Odsávacie systémy
a filtrácie pre lasery

Máme riešenie do každej prevadzky

Rezanie, gravírovanie, kódovanie, značenie, zváranie - pri týchto procesoch vznikajú kontaminované častice, ktoré sa šíria vzduchom a uvoľňujú sa do atmosféry. Jedná sa o plyny, paru alebo pevné častice tak malé, že ich voľným okom nemôžete vidieť. Napriek tomu sú tieto látky škodlivé pre vašich zamestnancov i životné prostredie, navyše znižujú životnosť laserového zariadenia a kvalitu výsledného výrobku.