Logo

Dnes/
19/05/2024

Kontinuálny inkjet

Univerzálne riešenie pre priemyselné značenie

Kontinuálny inkjet znamená v doslovnom preklade kontinuálnu atramentovú tlač (angl. Continuous inkjet printing, skratka CIJ). Je to bezdotyková technológia tlače, kedy sú elektricky nabité kvapôčky atramentu aplikované nástrekom z tlačovej hlavy. Každú sekundu tvorí 120 000 kvapôčok znak, písmeno alebo vzor na vašom výrobku. 

Inkjet technológia patrí medzi najmodernejšie technológie priemyselného značenia výrobkov a obalov. Bezkontaktná kontinuálna atramentová tlač je určená pre potlač malých znakov najmä na primárne (vlastné) balenie produktov.

Bezdotyková technológia značenia

Kontinuálny inkjet znamená v doslovnom preklade kontinuálnu atramentovú tlač (angl. Continuous inkjet printing, skratka CIJ). Je to bezdotyková technológia tlače, kedy sú elektricky nabité kvapôčky atramentu aplikované nástrekom z tlačovej hlavy. Každú sekundu tvorí 120 000 kvapôčok znak, písmeno alebo vzor na vašom výrobku. 

Inkjet technológia patrí medzi najmodernejšie technológie priemyselného značenia výrobkov a obalov. Bezkontaktná kontinuálna atramentová tlač je určená pre potlač malých znakov najmä na primárne (vlastné) balenie produktov.

Atrament vhodný pre váš výrobok

Do atramentových popisovacích zariadení (inkjet tlačiarní) môžete použiť rôzne typy atramentov. Pigmentový, potravinársky, odstrániteľný, bezpečnostný, termochromický - a celý rad ďalších. 

Každý atrament má svoje špecifické vlastnosti. Preto jeho použitie závisí od druhu značeného materiálu a vašich požiadavkách na tlač.

Inkjetové zařízení

LINX 8900-8940

LINX 8900-8940

Najpredávanejší, univerzálny

Kontinuálna inkjetová tlačiareň s najnižšími servisnými nákladmi na trhu. Až 18.000 hodín prevádzky bez zásahu servisného technika. A na výrobné prestoje môžete zabudnúť.

LINX 7900

LINX 7900

Značí bielym aj modrým atramentom

Kontinuálna inkjet tlačiareň navrhnutá tak, aby dosiahla minimálnej spotreby atramentu a solventu. Značí efektívne a spoľahlivo.